Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Εμφάνιση 9 24 36

Υδραυλικό βίντσι ανέλκυσης κιούρτων κουπαστής

Συνιστάται για σκάφος μήκους από 5m έως 12m Το βίντσι ανέλκυσης διχτυών και κιούρτων κατασκευάζεται : Από ανοξείδωτο χάλυβα 304L. Με δυνατότητα περιστροφής από τη βάση. Χρήση υδραυλικού κινητήρα. Χρήση αναλογικού χειριστηρίου για την ρύθμιση στροφών. Χρήση αντλίας υψηλής πιέσεως με μηχανικό ή ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Χρήση ελαστικών σωλήνων υψηλής πιέσεως ελαίου. Ανοξείδωτη δεξαμενή ελαίου.

Υδραυλικό βίντσι ανέλκυσης κιούρτων καπόνι

Συνιστάται για σκάφος μήκους από 7m έως 15m Το βίντσι ανέλκυσης διχτυών και κιούρτων κατασκευάζεται: Από ανοξείδωτο χάλυβα 304L. Με δυνατότητα περιστροφής από τη βάση. Χρήση υδραυλικού κινητήρα. Χρήση αναλογικού χειριστηρίου για την ρύθμιση στροφών. Χρήση αντλίας υψηλής πιέσεως με μηχανικό ή ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Χρήση ελαστικών σωλήνων υψηλής πιέσεως ελαίου. Ανοξείδωτη δεξαμενή ελαίου.

Υδραυλικό βίντσι ανέλκυσης διχτυών και κιούρτων

Συνιστάται για σκάφος μήκους από 5m έως 15m. Το βίντσι ανέλκυσης διχτυών και κιούρτων κατασκευάζεται : Από ανοξείδωτο χάλυβα 304L. Με δυνατότητα περιστροφής από τη βάση. Χρήση υδραυλικού κινητήρα. Χρήση αναλογικού χειριστηρίου για την ρύθμιση στροφών. Χρήση αντλίας υψηλής πιέσεως με μηχανικό ή ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Χρήση ελαστικών σωλήνων υψηλής πιέσεως ελαίου. Ανοξείδωτη δεξαμενή ελαίου.

Υδραυλικό βίντσι ανέλκυσης διχτυών και κιούρτων με ανέμη ελεύθερης κίνησης

Συνιστάται για σκάφος μήκους από 5m έως 13m Το βίντσι ανέλκυσης διχτυών και κιούρτων κατασκευάζεται : Από ανοξείδωτο χάλυβα 304L. Με δυνατότητα περιστροφής από τη βάση. Χρήση υδραυλικού κινητήρα. Χρήση αναλογικού χειριστηρίου για την ρύθμιση στροφών. Χρήση αντλίας υψηλής πιέσεως με μηχανικό ή ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Χρήση ελαστικών σωλήνων υψηλής πιέσεως ελαίου. Ανοξείδωτη δεξαμενή ελαίου.

Αυτόνομη λειτουργία υδραυλικού βιντσιού Κιούρτων

  • Εξαρτημένη αντλία ελαίου υψηλής πιέσεως.
  • Εξαρτημένη ανοξείδωτη δεξαμενή ελαίου.
  • Κατάλληλη για τη λειτουργία υδραυλικού βαρούλκου.